Vùng miền

Điểm đến thị xã Phú Mỹ

Điểm đến thị xã Phú Mỹ | Điểm đến thị xã Phú Mỹ

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo và 3 huyện Châu Thành, Long Đất và Xuyên Mộc thuộc tỉnh Đồng Nai.

Ngày 2 tháng 6 năm 1994, chia huyện Châu Thành thành thị xã Bà Rịa và 2 huyện: Châu Đức và Tân Thành, khi đó gồm có 6 xã: Châu Pha, Hắc Dịch, Hội Bài, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa. Cũng trong năm này, chuyển xã Phú Mỹ thành thị trấn Phú Mỹ; thành lập xã Sông Xoài trên cơ sở diện tích tự nhiên: 2.620 héc ta, nhân khẩu 7.361 của xã Hắc Dịch, bao gồm các ấp Sông Xoài 1, Sông Xoài 2, ấp 3; thành lập xã Tóc Tiên trên cơ sở khu kinh tế mới Tóc Tiên, có diện tích tự nhiên 3.447 héc ta, nhân khẩu 2.253.[4] Khi mới thành lập, huyện Tân Thành có 8 đơn vị hành chính gồm thị trấn Phú Mỹ và 7 xã: Châu Pha, Hắc Dịch, Hội Bài, Mỹ Xuân, Phước Hòa, Sông Xoài, Tóc Tiên.

Ngày 9 tháng 12 năm 2003, chia xã Hội Bài thành 2 xã: Tân Hải và Tân Hòa, chia xã Phước Hòa thành 2 xã: Phước Hòa và Tân Phước[5].

Cuối năm 2017, huyện Tân Thành có 1 thị trấn Phú Mỹ và 9 xã: Châu Pha, Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phước Hòa, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tân Phước, Tóc Tiên.

Ngày 12 tháng 4 năm 2018, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ.

  • Thành lập thị xã Phú Mỹ trên cơ sở toàn bộ 333,84km² diện tích tự nhiên và 175.872 người của huyện Tân Thành.
  • Thành lập phường Phú Mỹ trên cơ sở toàn bộ 31,87 km² diện tích tự nhiên và 29.738 người của thị trấn Phú Mỹ.
  • Thành lập phường Hắc Dịch trên cơ sở toàn bộ 32 km² diện tích tự nhiên và 16.565 người của xã Hắc Dịch.
  • Thành lập phường Mỹ Xuân trên cơ sở toàn bộ 38,93 km² diện tích tự nhiên và 32.345 người của xã Mỹ Xuân.
  • Thành lập phường Phước Hoà trên cơ sở toàn bộ 54,68 km² diện tích tự nhiên và 16.126 người của xã Phước Hoà.
  • Thành lập phường Tân Phước trên cơ sở toàn bộ 29,75 km² diện tích tự nhiên và 15.182 người của xã Tân Phước.

Sau khi thành lập thị xã Phú Mỹ có 333,84 km² diện tích tự nhiên và 175.872 người; 10 đơn vị hành chính cấp xã gồm 5 phường: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hoà, Tân Phước và 5 xã: Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hoà, Tóc Tiên.

Du lịch tại Vũng Tàu


NHẬP THÔNG TIN ĐẶT VÉ
DANH SÁCH NGƯỜI ĐI
Quý khách vui lòng chọn hình thức thanh toán