Vùng miền

Điểm đến thị xã Phú Mỹ

Điểm đến thị xã Phú Mỹ | Điểm đến thị xã Phú Mỹ

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo và 3 huyện Châu Thành, Long Đất và Xuyên Mộc thuộc tỉnh Đồng Nai.

Ngày 2 tháng 6 năm 1994, chia huyện Châu Thành thành thị xã Bà Rịa và 2 huyện: Châu Đức và Tân Thành, khi đó gồm có 6 xã: Châu Pha, Hắc Dịch, Hội Bài, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa. Cũng trong năm này, chuyển xã Phú Mỹ thành thị trấn Phú Mỹ; thành lập xã Sông Xoài trên cơ sở diện tích tự nhiên: 2.620 héc ta, nhân khẩu 7.361 của xã Hắc Dịch, bao gồm các ấp Sông Xoài 1, Sông Xoài 2, ấp 3; thành lập xã Tóc Tiên trên cơ sở khu kinh tế mới Tóc Tiên, có diện tích tự nhiên 3.447 héc ta, nhân khẩu 2.253.[4] Khi mới thành lập, huyện Tân Thành có 8 đơn vị hành chính gồm thị trấn Phú Mỹ và 7 xã: Châu Pha, Hắc Dịch, Hội Bài, Mỹ Xuân, Phước Hòa, Sông Xoài, Tóc Tiên.

Ngày 9 tháng 12 năm 2003, chia xã Hội Bài thành 2 xã: Tân Hải và Tân Hòa, chia xã Phước Hòa thành 2 xã: Phước Hòa và Tân Phước[5].

Cuối năm 2017, huyện Tân Thành có 1 thị trấn Phú Mỹ và 9 xã: Châu Pha, Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phước Hòa, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tân Phước, Tóc Tiên.

Ngày 12 tháng 4 năm 2018, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ.

 • Thành lập thị xã Phú Mỹ trên cơ sở toàn bộ 333,84km² diện tích tự nhiên và 175.872 người của huyện Tân Thành.
 • Thành lập phường Phú Mỹ trên cơ sở toàn bộ 31,87 km² diện tích tự nhiên và 29.738 người của thị trấn Phú Mỹ.
 • Thành lập phường Hắc Dịch trên cơ sở toàn bộ 32 km² diện tích tự nhiên và 16.565 người của xã Hắc Dịch.
 • Thành lập phường Mỹ Xuân trên cơ sở toàn bộ 38,93 km² diện tích tự nhiên và 32.345 người của xã Mỹ Xuân.
 • Thành lập phường Phước Hoà trên cơ sở toàn bộ 54,68 km² diện tích tự nhiên và 16.126 người của xã Phước Hoà.
 • Thành lập phường Tân Phước trên cơ sở toàn bộ 29,75 km² diện tích tự nhiên và 15.182 người của xã Tân Phước.

Sau khi thành lập thị xã Phú Mỹ có 333,84 km² diện tích tự nhiên và 175.872 người; 10 đơn vị hành chính cấp xã gồm 5 phường: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hoà, Tân Phước và 5 xã: Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hoà, Tóc Tiên.

Du lịch tại Vũng Tàu

Tổng đài đặt vé:
 • Khuyến khích quý khách nhập thông
  tin đặt vé tại đây để phòng vé 
  hỗ trợ nhanh chóng hơn. Cảm ơn
 • ZALO đặt vé 0941399788 MS Xuyến
 • ZALO đặt vé 0941499788 MR Quang

  ĐẶT VÉ TẠI ĐÂY
  DANH SÁCH NGƯỜI ĐI
  Quý khách vui lòng chọn hình thức thanh toán

  Tin bài khác

  Xem thêm